MÔI TRƯỜNG

  • Thứ sáu, 21:37 Ngày 09/02/2024
  • Vấn đề biến đổi khí hậu có khả năng tạo ra những tác hại đáng kể cho hành tinh của chúng ta và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng. Do đó để duy trì sự cân bằng hoạt động kinh doanh khai thác trong ngành gỗ và bảo vệ môi trường luôn là một thách thức.

    Với mục tiêu phát triển bền vững vì một tương lai tươi đẹp và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Công Ty LAMI TIMBER hiểu rõ được tầm quan trọng của nguồn gốc gỗ hợp pháp đối với hoạt động kinh doanh của khách hàng của chúng tôi, cũng như đối với việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, Chúng tôi cam kết tạo ra giá trị bền vững góp phần tạo ra những tác động tích cực đến môi trường bằng cách cung cấp gỗ hợp pháp. Đó là gỗ rừng trồng khai thác đúng cách và đặc biệt là trồng đúng cách góp phần tạo nên một thế giới xanh đem lại sự cải thiện về sức khỏe và sự hạnh phúc đến với tất cả mọi người.

    Bài viết liên quan