Gỗ hợp pháp có chứng chỉ FSC® và PEFC  là gỗ được các cơ quan có uy tín xác nhận nguồn gốc đó là gỗ rừng trồng, khai thác đúng cách và đặc biệt là trồng đúng cách và đáp ứng được các tiêu chuẩn FSC®/PEFC.

LAMI TIMBER hiểu rõ được tầm quan trọng của nguồn gỗ hợp pháp đạt chứng chỉ FSC® và PEFC đối với hoạt động kinh doanh của khách hàng chúng tôi, cũng như đối với việc bảo vệ môi trường. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra giá trị bền vững góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc tạo ra giá trị cho khách hàng cũng như cho cộng đồng bằng cách cung cấp gỗ hợp pháp.