Những điều cơ bản về chứng nhận PEFC - CoC

 • Thứ tư, 04:26 Ngày 17/04/2019
 • PEFC, Chương trình phê duyệt các hệ thống chứng chỉ rừng, là hệ thống hàng đầu thế giới về chứng chỉ rừng có hơn 303 triệu ha rừng đã được chứng nhận bởi hệ thống tiêu chuẩn về sự bền vững được công nhận toàn cầu. PEFC, cùng với 18.000 chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm cho các công ty trên toàn thế giới nhằm đảm bảo sự thương mại các sản phẩm gỗ và có nguồn gốc từ gỗ một cách có trách nhiệm.

  Kết quả khảo sát khách hàng toàn cầu của PEFC/GFK (10/2014) thông qua 1000 người tiêu dùng tuổi từ 16 trở lên tại các quốc gia châu Âu về điều gì làm bạn yên tâm nhất khi sử dụng các sản phẩm đảm bảo cho vấn đề môi trường được quan tâm đúng mức cho kết quả 54% người dùng tin vào nhãn hiệu tiêu dùng. Các nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng sự tiêu dùng có đạo đức đang ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Khảo sát người tiêu dùng toàn cầu đầu tiên của PEFC/GFK, 30% của tổng số lượng người tiêu dùng cho biết rằng họ luôn chủ động tìm và sử dụng các sản phẩm có chứng chỉ rừng, trong đó, nhãn hiệu PEFC là một nhãn hiệu về chứng chỉ rừng tin cậy nhất trên thế giới.

  ❓ Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC là gì?

  Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC cung cấp sự đảm bảo được kiểm chứng một cách độc lập rằng gỗ đã có chứng nhận chứa trong một sản phẩm có nguồn gốc từ những diện tích rừng được quản lý tốt. Thêm vào đó, Hệ thống giải trình trách nhiệm (DDS) PEFC làm giảm thiểu nguy cơ gỗ được khai thác từ những nguồn bất hợp pháp và cho phép các công ty chứng minh sự tuân thủ với những quy định bắt buộc (ví dụ Quy Định về Gỗ của Liên minh Châu Âu (EUTR). Hệ thống giải trình trách nhiệm DDS PEFC là một phần bắt buộc trong chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC.
  Để đạt được chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC, các công ty cần phải thiết lập và áp dụng các quy trình về mua bán, kiểm soát, sản xuất, tiêu thụ và lưu trữ tài liệu liên quan đến các nguồn nguyên liệu đã được chứng nhận.
  Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC bổ sung cho chứng nhận Quản lý rừng bền vững PEFC, một loại chứng nhận nhằm đảm bảo rằng các diện tích rừng được quản lý mà đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về môi trường, xã hội và kinh tế

  ❓ Ai có thể đạt được chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC?

  Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC có thể áp dụng cho tất cả các công ty như nhà máy sản xuất, chế biến, thương mại và buôn bán các sản phẩm gỗ hoặc có nguồn gốc từ gỗ.
  Cho dù cơ sở kinh doanh của bạn là một xưởng cưa, nhà máy giấy, nhà sản xuất, nhà buôn bán, nhà phân phối, nhà bán buôn, nhà bán lẻ, nhà in hoặc nhà sản xuất kinh doanh giấy, chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC cung cấp cho bạn sự tin tưởng rằng hoạt động kinh doanh củacông ty bạn đang tuân thủ các quy định bắt buộc và có thể tiếp cận vào thị trường toàn cầu với sự gia tăng việc buôn bán có trách nhiệm những sản phẩm gỗ và giấy.

  ❓ Làm thế nào để Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC hỗ trợ việc đáp ứng các quy định như EUTR?

  Quy định của Quy Định về Gỗ của Liên minh Châu Âu (EUTR) yêu cầu các công ty thực hiện một hệ thống giải trình có trách nhiệm (DDS) nhằm giảm thiểu các rủi ro của việc buôn bán các sản phẩm gỗ được khai thác bất hợp pháp trên thị trường. Hệ thống giải trình trách nhiệm DDS PEFC hoàn toàn đáp ứng các quy định của EUTR và DDS PEFC là một phần bắt buộc trong chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC. Sự tích hợp này làm cho Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC trở thành một lựa chọn ưu tiên của các công ty trong chuỗi giá trị các sản phẩm gỗ, bất kể các công ty đang áp dụng  EUTR  hoặc các quy định tương tự, hoặc những công ty có mong muốn có các cơ hội kinh doanh trong tương lai với những khách hàng có yêu cầu chứng minh sự tuân thủ các quy định này.

  ❓ Làm thế nào để đạt được chứng nhận và chi phí bao nhiêu?

  Rất khó để có một câu trả lời chính xác về các bước cần thực hiện và chi phí liên quan để đạt được chứng nhận này bởi vì nó phụ thuộc nhiều yếu tố (ví dụ như quy mô, tính phức hợp trong hoạt động kinh doanh của công ty).
  Điều quan trọng là, công ty của bạn phải thiết lập một hệ thống quản lý đáp ứng các yêu cầu của chuỗi hành trình sản phẩm PEFC. Hệ thống này có thể được tích hợp vào những hệ thống mà công ty đang áp dụng như ISO 9001 hoặc ISO 14001.
  Khi hệ thống quản lý này đã được thiết lập, và các yêu cầu bổ sung cũng đã được thực hiện, công ty của bạn cần phải được thực hiện đánh giá bởi một tổ chức chứng nhận thứ ba. Sau khi sự tuân thủ đã được xác minh bởi tổ chức chứng nhận thứ ba này, công ty của bạn chính thức đạt được chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC.