Giá trị cốt lõi cũng là tinh thần làm việc của LAMI TIMBER chính là “trao trọn niềm tin”. Giá trị đó sẽ là kim chỉ nam trong suốt hành trình của chúng tôi.

Lấy Khách Hàng làm trọng tâm: Chúng tôi xây dựng văn hóa công ty dựa trên tinh thần lấy khách hàng làm trọng tâm, chúng tôi luôn quan tâm đến nhu cầu và lợi ích của khách hàng với mong muốn tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của chúng tôi.

Liêm Chính: Chúng tôi cam kết luôn làm điều đúng, luôn trung thực với bản thân và mọi người, luôn giữ gìn sự liêm chính và tinh thần kỷ luật cao.

Uy Tín: Chúng tôi nhận thức được rằng sự tin tưởng chính là chất keo gắn kết đầu tiên cho mọi mối quan hệ của chúng tôi với các đối tác kinh doanh vì vậy chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Tâm Huyết: Chúng tôi luôn đặt toàn bộ năng lượng và tâm huyết của chúng tôi trong mọi thứ chúng tôi làm để hướng đến sự hoàn hảo trong mọi hoạt động để mang lại giá trị toàn diện cho khách hàng, cho toàn bộ nhân viên, cho các đối tác kinh doanh và cho cộng đồng nơi chúng tôi đang hoạt động. 

Sáng Tạo: Chúng tôi luôn tiếp thu những ý tưởng mới, sẵn sàng đón nhận thử thách với nhiệt huyết cao để tạo nên những giá trị ngoài mong đợi.

Hợp Tác: Thành công chỉ đạt được dựa trên sự nỗ lực đóng góp của cả một tập thể, không phải của một cá nhân riêng lẻ. Vì vậy, chúng tôi làm việc với tinh thần hợp tác và hỗ  trợ, chúng tôi cùng nhau chia sẻ 1 tầm nhìn và đồng lòng đạt mục tiêu “Cùng nhau phát triển & cùng nhau thành công”.