Gỗ Cứng :  White Oak (Sồi Trắng), Red Oak (Sồi Đỏ), Ash (Gỗ Tần Bì), Beech (Gỗ Dẻ Gai), Walnut (Gỗ Óc Chó), Yellow Poplar (Gỗ Bạch Dương), Basswood (Gỗ Đoạn) , Hard Maple (Gỗ Thích Cứng), Soft Maple (Gỗ Thích Mềm), Cherry (Gỗ Anh Đào), ...

Gỗ Mềm: Radiata Pine (Gỗ Thông Radiata), Taeda Pine (Gỗ Thôn Taeda), Spruce (Gỗ Vân Sam), Alder (Gỗ Trăn),...

1. Nguồn gỗ: Châu Âu

Chất lượng: Chất lượng Veneer, AB, ABC, BC
Đường Kính: từ 35cm trở lên /từ 40cm trở lên
Chiều dài: từ 2.5m trở lên

2. Nguồn gỗ: Mỹ

Chất lượng: Chất lượng Veneer, 4SC, 3SC, 2SC
Đường Kính: từ 35cm trở lên /từ 40cm trở lên
Chiều dài: từ 2.5m trở lên