“Con người” là nền tảng trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của LAMI TIMBER

Chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp mạnh phải là nơi mà mỗi nhân viên đều được gắn kết và phát huy mọi thế mạnh. Từ đó, chúng tôi đã nỗ lực xây dựng nên một môi trường làm việc chuyên nghiệp để họ phát triển và tạo ra các giá trị gia tăng dựa trên các giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm và muốn trở thành một phần của LAMI TIMBER, vui lòng gửi CV vào email: info@lamitimber.com