Gỗ Cứng :  White Oak (Sồi Trắng), Red Oak (Sồi Đỏ), Ash (Gỗ Tần Bì), Beech (Gỗ Dẻ Gai), Walnut (Gỗ Óc Chó), Yellow Poplar (Gỗ Bạch Dương), Basswood (Gỗ Đoạn) , Hard Maple (Gỗ Thích Cứng), Soft Maple (Gỗ Thích Mềm), Cherry (Gỗ Anh Đào), ...

Gỗ Mềm: Radiata Pine (Gỗ Thông Radiata), Taeda Pine (Gỗ Thông Taeda), Spruce (Gỗ Vân Sam), Alder (Gỗ Trăn),...

 1. Nguồn gỗ: Châu Âu

Chất lượng: AB, ABC, BC
Đã rong cạnh/Chưa rong cạnh/Đã sấy
Mặt rộng: từ 100mm trở lên
Chiều dài: từ 2m trở lên
Độ dày: đa dạng

2. Nguồn gỗ: Mỹ

Chất lượng: FAS, 1C, 2C
Đã rong cạnh/Đã sấy
Mặt rộng: từ 100mm trở lên
Chiều dài: từ 3’’, 4’’, 6’’, 8’’ trở lên
Độ dày: Đa dạng

3. Nguồn gỗ Thông: Chile, New Zealand, Brazil, Spain,…

Chất lượng: COL, MR, IND
Mặt rộng: từ 100mm trở lên
Chiều dài: từ 2m trở lên
Độ dày: đa dạng